Заява на підключення

Директору

ВКП ТОВ фірми «Рубікон»

Білокінь І. М.

___________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

ЗАЯВА

Прошу підключити мене до телекомунікаційної мережі за адресою (населений пункт, вулиця, № будинку, квартири): ______________________________________________________________

Дата, час підключення(за бажанням абонента): __________________________________________

Паспортні дані: серія ____ № ____________________, ким виданий _________________________

__________________________________________, коли виданий «__» __________________року.

Адреса реєстрації (прописка): _________________________________________________________

Номер платника податку: _________________________. Телефон: __________________________

Кількість телевізійних приймачів: ___

“__” ___________ 20__ р. __________

підпис

Скачати Заяву на підключення Word

Залишити коментар