ПРОТОКОЛ замовлених послуг та обладнання

                                          ПРОТОКОЛ ЗАМОВЛЕНИХ ПОСЛУГ ТА ОБЛАДНАННЯ №

 

 

м. Васильків                                                                                                   «__» _________________ 201_ р.

АБОНЕНТ:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, з однієї сторони та

ПІДПРИЄМСТВО: ВКП ТОВ фірма «Рубікон», в особі директора Білоконя Ігоря Миколайовича з іншої сторони, а разом надалі «Сторони», уклали цей Протокол замовлених послуг та обладнання (далі — Протокол) про наступне:

Адреса (місце) надання послуги: місто (смт,село) _________________________________________________ вул._____________________________________________________ буд.____________ кв. ______

 

скачати ПРОТОКОЛ замовлених послуг та обладнання зміни

Залишити коментар